Тел.: +38(095)-721-42-19
Україна, 03061, місто Київ, проспект Відрадний, будинок 103, офіс 210

1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ»;
2. Код за ЄДРПОУ: 42093595;
3. Місцезнаходження: Україна, 03061, м.Київ, проспект Відрадний, буд.103, оф. 210;
4. Телефон: +38(095)-721-42-19;
5. E-mail: fcgarantcapital@gmail.com;
6. Веб-сайт : https://42093595.smida.gov.ua/;
7. Інформація про графік роботи:
Робочі дні:
Пн – Чт з 9:00-18:00. Пт з 9:00-18:00.
Обідня перерва: з 13:00-14:00.
Вихідні дні: Сб – Нд.
8. Відомості про наявні ліцензії:
ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» здійснює діяльність на підставі безстрокової Ліцензії на управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», виданої на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1408 від 09.08.2018, файл за посиланням:
https://smida.gov.ua/user_files/328619/3030/rozporadzennanackomisiisozdijsnuederzavnereguluvannausferirinkivfinansovihposlugprovidaculicenziitovfkgarantkapitalvid09082018-5fa90872e439b.pdf
9. Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги:
ціни/тарифи– договірні;
10. Перелік фінансових послуг, що надаються:
- діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об`єктів будівництва та /або здійснення операцій з нерухомістю;
11. Порядок та умови надання послуг вказані в Правилах фонду фінансування будівництва виду «А», затверджені Протоколом №3 Загальних Зборів учасників ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» від 20 червня 2018 року, файл за посиланням:
https://smida.gov.ua/user_files/328619/3030/pravilafondufinansuvannabudivnictvavidua-5fa90788297ee.pdf
12. Відомості про склад наглядової ради (у разі її створення) або іншого органу відповідального за здійснення нагляду, та виконавчого органу:
Виконавчим органом товариства є директор.
Директором є Білічак Христина Володимирівна.
Наглядова рада не створювалась.
Функції органу, відповідального за здійснення нагляду, покладено на загальні збори учасників.
13. Річна фінансова та консолідована фінансова звітність:
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» за 2018 рік, файл за посиланням:
https://smida.gov.ua/user_files/328619/3030/zvitnezaleznogoauditorasodofinansovoizvitnostitovfkgarantkapitalza2018rik-5fa90700ab1ad.pdf
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» за 2019 рік, файл за посиланням:
https://smida.gov.ua/user_files/328619/3030/nezaleznogoauditorasodofinansovoizvitnostitovfkgarantkapitalza2019rik-5fa907179a3e8.pdf
14. Відомості про відокремлені підрозділи та/або спеціалізовані структурні підрозділи: відсутні;
15. Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:
Механізми захисту прав споживачів передбачений Законом України «Про захист прав споживачів» та Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
У випадку, якщо клієнт ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» вважає, що з боку фінансової установи (в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб Товариства) мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такий клієнт має право на звернення безпосередньо до ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ», шляхом його здійснення в будь-який з нижченаведених способів:
- письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» - 03061, м.Київ, проспект Відрадний, буд.103, оф. 210;
- електронною поштою на адресу: fcgarantcapital@gmail.com;
- усне звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: 38 (095)-721-42-19.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ» повідомляє, що 27 грудня 2020 р. набрало законної сили рішення Господарського суду міста Києва у справі № 910/14861/20 від 25 листопада 2020 р., відповідно до якого замінено управителя Фонду фінансування будівництва виду А «ПАТРІОТИКА» за програмою ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» з Акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА» на нового управителя Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ».

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ» повідомляє, що 11 лютого 2021 р. набрало законної сили рішення Господарського суду міста Києва у справі № 910/14860/20 від 12 січня 2021 р., відповідно до якого замінено управителя Фонду фінансування будівництва виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» з Акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА» на нового управителя Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ».

03.06.2021 року рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку було прийнято рішення №364, яким визнано небанківську фінансову групу «ПРОФІНВЕСТ» з контролером Прокопенко Олексієм Юрійовичем та наступним складом учасників:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІНВЕСТ», 42000385.

Інформація про небанківську фінансову групу «ПРОФІНВЕСТ» станом на 30.06.2021 року у візуальній формі у складі інформаційного наповнення веб-сайту:

Найменування небанківської фінансової групи - «ПРОФІНВЕСТ»

Склад учасників небанківської фінансової групи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІНВЕСТ», 42000385

Інформація щодо контролера небанківської фінансової групи - ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Інформація щодо відповідальної особи небанківської фінансової групи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про визнання небанківської фінансової групи - 03 червня 2021 року, № 364

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про погодженння відповідальної особи небанківської фінансової групи - Рішення №1 учасників небанківської фінансової групи «ПРОФІНВЕСТ» від 14.06.2021 року; документи для погодження відповідальної особи подано до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (вх. № 22/3026-АП від 15.06.2021)

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про припинення визнання небанківської фінансової групи – станом на 30.06.2021 року не приймалось.


Інформація про небанківську фінансову групу «ПРОФІНВЕСТ» станом на 30.09.2021 року у візуальній формі у складі інформаційного наповнення веб-сайту:

Найменування небанківської фінансової групи - «ПРОФІНВЕСТ»

Склад учасників небанківської фінансової групи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІНВЕСТ», 42000385; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕОС», 44488076.

Інформація щодо контролера небанківської фінансової групи - ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Інформація щодо відповідальної особи небанківської фінансової групи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про визнання небанківської фінансової групи - 03 червня 2021 року, № 364

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про погодженння відповідальної особи небанківської фінансової групи - 15 липня 2021 року, № 506

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про припинення визнання небанківської фінансової групи – станом на 30.09.2021 року не приймалось.

Інформація про небанківську фінансову групу «ПРОФІНВЕСТ» станом на 31.12.2021 року у візуальній формі у складі інформаційного наповнення веб-сайту:

Найменування небанківської фінансової групи - «ПРОФІНВЕСТ»

Склад учасників небанківської фінансової групи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІНВЕСТ», 42000385

Інформація щодо контролера небанківської фінансової групи - ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Інформація щодо відповідальної особи небанківської фінансової групи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про визнання небанківської фінансової групи - 03 червня 2021 року, № 364

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про погодженння відповідальної особи небанківської фінансової групи - 15 липня 2021 року, № 506

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про припинення визнання небанківської фінансової групи – станом на 31.12.2021 року не приймалось.

Інформація про небанківську фінансову групу «ПРОФІНВЕСТ» станом на 31.03.2022 року у візуальній формі у складі інформаційного наповнення веб-сайту:

Найменування небанківської фінансової групи - «ПРОФІНВЕСТ»

Склад учасників небанківської фінансової групи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІНВЕСТ», 42000385; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЮПЕН», 44613156; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БРУНО», 44622134; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОРИФЕЙ», 44589946; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЬЮЖЕН», 44530562

Інформація щодо контролера небанківської фінансової групи - ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Інформація щодо відповідальної особи небанківської фінансової групи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про визнання небанківської фінансової групи - 03 червня 2021 року, № 364

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про погодженння відповідальної особи небанківської фінансової групи - 15 липня 2021 року, № 506

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про припинення визнання небанківської фінансової групи – станом на 31.12.2021 року не приймалось.


Інформація про небанківську фінансову групу «ПРОФІНВЕСТ» станом на 30.06.2022 року у візуальній формі у складі інформаційного наповнення веб-сайту:

Найменування небанківської фінансової групи - «ПРОФІНВЕСТ»

Склад учасників небанківської фінансової групи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІНВЕСТ», 42000385; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЮПЕН», 44613156; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БРУНО», 44622134; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОРИФЕЙ», 44589946; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЬЮЖЕН», 44530562

Інформація щодо контролера небанківської фінансової групи - ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Інформація щодо відповідальної особи небанківської фінансової групи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про визнання небанківської фінансової групи - 03 червня 2021 року, № 364

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про погодженння відповідальної особи небанківської фінансової групи - 15 липня 2021 року, № 506

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про припинення визнання небанківської фінансової групи – станом на 31.12.2021 року не приймалось.


Інформація про небанківську фінансову групу «ПРОФІНВЕСТ» станом на 30.09.2022 року у візуальній формі у складі інформаційного наповнення веб-сайту:

Найменування небанківської фінансової групи - «ПРОФІНВЕСТ»

Склад учасників небанківської фінансової групи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІНВЕСТ», 42000385; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЮПЕН», 44613156; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БРУНО», 44622134; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОРИФЕЙ», 44589946; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЬЮЖЕН», 44530562

Інформація щодо контролера небанківської фінансової групи - ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Інформація щодо відповідальної особи небанківської фінансової групи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про визнання небанківської фінансової групи - 03 червня 2021 року, № 364

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про погодженння відповідальної особи небанківської фінансової групи - 15 липня 2021 року, № 506

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про припинення визнання небанківської фінансової групи – станом на 31.12.2021 року не приймалось.

Інформація про небанківську фінансову групу «ПРОФІНВЕСТ» станом на 31.12.2022 року у візуальній формі у складі інформаційного наповнення веб-сайту:

Найменування небанківської фінансової групи - «ПРОФІНВЕСТ»

Склад учасників небанківської фінансової групи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІНВЕСТ», 42000385; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЮПЕН», 44613156; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БРУНО», 44622134; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОРИФЕЙ», 44589946; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЬЮЖЕН», 44530562

Інформація щодо контролера небанківської фінансової групи - ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Інформація щодо відповідальної особи небанківської фінансової групи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про визнання небанківської фінансової групи - 03 червня 2021 року, № 364

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про погодженння відповідальної особи небанківської фінансової групи - 15 липня 2021 року, № 506

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про припинення визнання небанківської фінансової групи – станом на 31.12.2021 року не приймалось.


Інформація про небанківську фінансову групу «ПРОФІНВЕСТ» станом на 31.03.2023 року у візуальній формі у складі інформаційного наповнення веб-сайту:

Найменування небанківської фінансової групи - «ПРОФІНВЕСТ»

Склад учасників небанківської фінансової групи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІНВЕСТ», 42000385; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЮПЕН», 44613156; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОРИФЕЙ», 44589946; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЬЮЖЕН», 44530562

Інформація щодо контролера небанківської фінансової групи - ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Інформація щодо відповідальної особи небанківської фінансової групи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про визнання небанківської фінансової групи - 03 червня 2021 року, № 364

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про погодженння відповідальної особи небанківської фінансової групи - 15 липня 2021 року, № 506

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про припинення визнання небанківської фінансової групи – станом на 31.03.2023 року не приймалось.


Інформація про небанківську фінансову групу «ПРОФІНВЕСТ» станом на 30.06.2023 року у візуальній формі у складі інформаційного наповнення веб-сайту:

Найменування небанківської фінансової групи - «ПРОФІНВЕСТ»

Склад учасників небанківської фінансової групи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОФІНВЕСТ», 42000385; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЮПЕН», 44613156; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЬЮЖЕН», 44530562

Інформація щодо контролера небанківської фінансової групи - ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Інформація щодо відповідальної особи небанківської фінансової групи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ», 42093595

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про визнання небанківської фінансової групи - 03 червня 2021 року, № 364

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про погодженння відповідальної особи небанківської фінансової групи - 15 липня 2021 року, № 506

Дата та номер рішення Національної комісій з цінних паперів та фондового ринку про припинення визнання небанківської фінансової групи – станом на 30.06.2023 року не приймалось.

Документи

Код ЄДРПОУ: 42093595 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ КАПІТАЛ"

Звітність

Код ЄДРПОУ: 42093595 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ КАПІТАЛ"
  Правопорушення
  Опублікування регульованої інформації

КОНТАКТИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ КАПІТАЛ" - Код ЄДРПОУ: 42093595

Україна, 03061, місто Київ, проспект Відрадний, будинок 103, офіс 210

+38(095)-721-42-19

42093595.smida.gov.ua