Тел.: +38(095)-721-42-19
Україна, 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд.6

1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ»;
2. Код за ЄДРПОУ: 42093595;
3. Місцезнаходження: Україна, 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд.6;
4. Телефон: +38(095)-721-42-19;
5. E-mail: fcgarantcapital@gmail.com;
6. Веб-сайт : https://42093595.smida.gov.ua/;
7. Інформація про графік роботи фінансової установи:
Робочі дні:
Пн – Чт з 9:00-18:00. Пт з 9:00-18:00.
Обідня перерва: з 13:00-14:00.
Вихідні дні: Сб – Нд.
8. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:
ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» здійснює діяльність на підставі безстрокової Ліцензії на управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», виданої на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1408 від 09.08.2018, файл за посиланням:
https://smida.gov.ua/user_files/328619/3030/rozporadzennanackomisiisozdijsnuederzavnereguluvannausferirinkivfinansovihposlugprovidaculicenziitovfkgarantkapitalvid09082018-5fa90872e439b.pdf
9. Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги:
ціни/тарифи фінансових послуг – договірні;
10. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:
- діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об`єктів будівництва та /або здійснення операцій з нерухомістю;
11. Типові правила надання фінансових послуг передбачені Правилами фонду фінансування будівництва виду «А», затверджені Протоколом №3 Загальних Зборів учасників ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» від 20 червня 2018 року, файл за посиланням:
https://smida.gov.ua/user_files/328619/3030/pravilafondufinansuvannabudivnictvavidua-5fa90788297ee.pdf
12. Типові договори надання фінансових послуг передбачені Примірним договором про участь у фонді фінансування будівництва, затверджений Протоколом №3 Загальних Зборів учасників ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» від 20 червня 2018 року, файл за посиланням:
https://smida.gov.ua/user_files/328619/3030/primirnijdogovirproucastufondifinansuvannabudivnictva-5fa907f5771e9.pdf
13. Відомості про власників істотної участі: власники з істотною участю відсутні;
14. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:
Виконавчим органом товариства є директор.
Директором є Білічак Христина Володимирівна.
Наглядова рада не обиралась.
15. Річна фінансова та консолідована фінансова звітність:
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» за 2018 рік, файл за посиланням:
https://smida.gov.ua/user_files/328619/3030/zvitnezaleznogoauditorasodofinansovoizvitnostitovfkgarantkapitalza2018rik-5fa90700ab1ad.pdf
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» за 2019 рік, файл за посиланням:
https://smida.gov.ua/user_files/328619/3030/nezaleznogoauditorasodofinansovoizvitnostitovfkgarantkapitalza2019rik-5fa907179a3e8.pdf
16. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: відсутні;
17. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: відсутні;
18. Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:
Механізми захисту прав споживачів передбачені Законом України “Про захист прав споживачів” та Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.
У випадку, якщо клієнт ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» вважає, що з боку фінансової установи (в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб Товариства) мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такий клієнт має право на звернення безпосередньо до ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ», шляхом його здійснення в будь-який з нижченаведених способів:
- письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 6;
- електронною поштою на адресу: fcgarantcapital@gmail.com;
- усне звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: 38 (095)-721-42-19.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ» повідомляє, що 27 грудня 2020 р. набрало законної сили рішення Господарського суду міста Києва у справі № 910/14861/20 від 25 листопада 2020 р., відповідно до якого замінено управителя Фонду фінансування будівництва виду А «ПАТРІОТИКА» за програмою ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» з Акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА» на нового управителя Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ».

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ» повідомляє, що 11 лютого 2021 р. набрало законної сили рішення Господарського суду міста Києва у справі № 910/14860/20 від 12 січня 2021 р., відповідно до якого замінено управителя Фонду фінансування будівництва виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» з Акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА» на нового управителя Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ».

Документи

Код ЄДРПОУ: 42093595 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ КАПІТАЛ"

Звітність

Код ЄДРПОУ: 42093595 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ КАПІТАЛ"
  Правопорушення

КОНТАКТИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ КАПІТАЛ" - Код ЄДРПОУ: 42093595

Україна, 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд.6

+38(095)-721-42-19

42093595.smida.gov.ua